کارخانه تمبر برای فروش توزیع کنندگان در آفریقای جنوبی