هزینه های کارخانه های خرد کردن مالزی استفاده می شود